lekkomyslnosc


banner alkohol
Naiwni PDF Drukuj Email

Czy używanie konopi indyjskich nie szkodzi?

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął skierowaną do młodzieży kampanię społeczną na temat zagrożeń związanych z używaniem konopi indyjskich. Kampania zatytułowana jest Naiwni. Upowszechniana jest poprzez plakaty, bilboardy, spoty filmowe, okładki biletów kolejowych, a przede wszystkim przez Internet - posada swoją stronę internetową www.naiwni.wzp.pl oraz fanpage na facebooku www.facebook.pl/naiwni


naiwni

W ostatnim czasie zaobserwować można niepokojący wzrost używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Spośród substancji nielegalnych przetwory konopi są relatywnie najbardziej dostępne. Wskazują na to wyniki europejskiego badania ESPAD, realizowanego w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. Dostępność poszczególnych substancji nielegalnych oceniana jest najwyżej przez badanych z kategorii wiekowej 15-24 lata. Wyniki badań wskazują także na to, że marihuana i haszysz są przez młodzież traktowane zdecydowanie bardziej liberalnie niż inne substancje nielegalne. Chociaż raz w ciągu całego życia używało ich około 30% młodszych uczniów i 50% starszych uczniów. Badana młodzież jest przekonana, że palenie konopi nie szkodzi zdrowiu.

 

W odpowiedzi na obserwowaną sytuację Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wdrożył kampanię społeczną zatytułowaną „Naiwni”, mającą na celu wyposażenie młodzieży województwa zachodniopomorskiego w wiedzę nt. zagrożeń związanych z używaniem przetworów konopi indyjskiej, celem wpłynięcia na świadome podejmowanie decyzji, wzmocnienie asertywności oraz dojrzałe reagowanie na depenalizację przepisów i ewentualne zmiany w prawie. Kampania ma na celu również przekazanie młodzieży faktów dotyczących marihuany lub haszyszu oraz ubocznych skutków ich zażywania, popartych pracami naukowymi i obalających funkcjonujące w świadomości społecznej mity i stereotypy, według których używanie konopi nie jest groźne. Kampania skierowana jest do osób uczących się w wieku gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz osób do 25 roku życia (wiek 13 – 25 lat).

 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego