lekkomyslnosc


banner alkohol
Dorosłe Dzieci Alkoholików PDF Drukuj Email

Alkoholizm to choroba całej rodziny. Dorosłe Dzieci Alkoholików, to Ci którym przyszło dorastać w rodzinie z problemem alkoholowym. Pił ojciec, matka, czasem oboje. Dłużej, lub krócej. Jakkolwiek było - doświadczenie uzależnienia w rodzinie zawsze zostawia ślad. Część z Was nadal żyje pod jednym dachem z osobą pijącą, część zaś żyje już własnym życiem - w swoich rodzinach i swoich domach. Wszyscy jednak doświadczacie mniej lub bardziej dramatycznych skutków tego, iż w bardzo ważnym dla rozwoju człowieka okresie przyszło Wam żyć w warunkach, które były niezwykle trudne, i w których przetrwanie wymagało ogromnej siły. Dziecko lub młoda osoba, dorastająca w rodzinie z problemem alkoholowym doświadcza na co dzień przede wszystkim lęku, niepewności, chronicznego napięcia, poczucia winy (może to przez mnie to wszystko ? ) wstydu, chaosu, poczucie niższości, izolacji, odmienności i samotności. Życie w oparach alkoholu uczy też, że nie warto nikomu ufać, bo przecież nie raz zawiedli nawet najbliżsi. Nie warto mówić, bo i tak nikt nie słucha i nie rozumie, bo i tak dla nikogo nie jest ważne to, co mówię. Wreszcie - nie wolno czuć, bo kiedy czuje się przede wszystkim to, co złe - ból jest nie do zniesienia.

Alkoholizm rodzi cierpienie.

Dzieci z rodzin z problemem uzależnienia na swój własny sposób, tak, jak potrafią najlepiej, starają się przetrwać mimo wszystko. Starają się ratować siebie, ratować rodzinę, ratować alkoholika. Ogromnym kosztem, bo wyzwania, jakie stają przed młodym człowiekiem, którego rodzina boryka się z uzależnieniem - są ponad jego siły. I bez wątpienia pozbawiają dzieciństwa, pozbawiają młodości…, odcinają od zdrowego nurtu życia. Dzieci w rodzinach, w których obecny jest problem alkoholowy przyjmują zwykle - jako jeden ze sposobów przystosowania do życia w zaburzonym systemie rodzinnym jedną z poniższych ról, które stają się często ich drugą naturą na resztę życia, także tego dorosłego:

§ Bohater rodzinny

to dziecko, które poświęca się dla rodziny, rezygnuje z własnych potrzeb i celów na rzecz potrzeb innych , przyjmuje na siebie obowiązki dorosłego. W konsekwencji nie umie zadbać o siebie, często choruje somatycznie

§ Wspomagacz

to dziecko, które najbardziej angażuje się w próby odciągnięcia alkoholika od picia, np. poprzez opiekę nad nim, ochronę przed skutkami picia itp. Często w dorosłym życiu zostaje żoną alkoholika lub mężem alkoholiczki

§ Kozioł ofiarny

to dziecko zbuntowane, sprawiające kłopoty wychowawcze, szukające akceptacji poza domem. To on często sięga po alkohol lub narkotyki i jest obwiniany o kłopoty rodzinne. Może uzależnić się od alkoholu

§ Maskotka

to dziecko, którego zadaniem jest rozładowanie napiętej atmosfery w domu, uspokojenie pijanego rodzica. Jest ulubieńcem rodziców. Konsekwencją jest odcięcie się od swoich prawdziwych uczuć smutku i cierpienia

§ Niewidoczne dziecko

to dziecko, które wycofuje się w świat fantazji, izoluje się od otoczenia. Konsekwencją w życiu dorosłym bywa nieumiejętność nawiązywania konstruktywnych związków z ludźmi, ucieczka od realnej rzeczywistości, np. w alkohol i narkotyki.

Po czasie okazuje się także, że za wszystko to, co kiedyś pozwalało przetrwać i dawało nadzieje na zmianę - dziś płaci się ogromna cenę. Poniższa lista charakterystycznych cech DDA pokazuje w największym skrócie, z czym wchodzi w życie dorosłe już dziecko alkoholika:

 • Traktuje siebie bardzo poważnie
 • Doświadcza trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów
 • Przesadnie reaguje na zmiany, na które nie ma wpływu
 • Bezustannie poszukuje potwierdzenia i uznania u innych
 • Myśli, że różni się od wszystkich innych
 • Jest albo nadmiernie odpowiedzialny (-a) albo całkowicie nieodpowiedzialny (-a)
 • Bywa niezwykle lojalny (-a), nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje
 • Często ulega impulsom
 • Czuje się winny (-a), stając w obronie własnych potrzeb i często ustępuje innym
 • Czuje strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami
 • Czuje strach przed cudzym gniewem i awanturami. Nie lubi konfrontacji
 • Często zachowuje się jak ofiara
 • Bardzo boi się porzucenia lub utraty bliskich osób, albo zbyt bliskich kontaktów
 • Obawia się ukazywania swoich uczuć
 • Ma skłonność do nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
 • Ma lub miał (-aś) uzależnionego partnera (-kę)
 • Ma tendencję do impulsywnego podejmowania decyzji i sztywnego trzymania się raz obranego kierunku działania, bez poważnego rozpatrzenia innych możliwości postępowania
 • W relacjach z ludźmi musi zwykle zgadywać, co jest normalne
 • Ma trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca
 • Kłamie, gdy równie dobrze mógłby (mogłaby) powiedzieć prawdę
 • Osądza siebie bezlitośnie
 • Ma kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą
 • Ma trudności w odnalezieniu się w roli rodzica
 • Doświadcza trudności w relacjach damsko-męskich
 • Często ucieka od życia w pracę
 • Nie potrafi odpoczywać
 • Utrzymuje ścisły kontakt z domem rodzinnym i nadal opiekuje się rodzicami, zaniedbując często własną rodzinę i własne życie
 • Łatwo wchodzi w relacjach z ludźmi w rolę powiernika i ratownika - często płacąc za to dużą cenę i podporządkowując swoje życie innym
 • Nawykowo kontroluje siebie i innych

Oczywiście kwestią indywidualną jest to, w jakim stopniu Twoje życie zdeterminowane zostało alkoholizmem rodzica. Trudno jednak znaleźć osobę, która dorastając w rodzinie z problemem uzależnienia nie borykałaby się dziś z psychologicznymi konsekwencjami życia w nienormalnej sytuacji. Jeśli w tym krótkim opisie rozpoznajesz siebie - nie czekaj ! Zgłoś się po pomoc do najbliższej Poradni Terapii Uzależnień i Wspołuzależnienia, która posiada ofertę dla DDA lub skorzystaj z organizowanych przez Klinikę VersusMed 9-cio dniowych turnusów terapeutycznych, prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów. Terapia w warunkach stacjonarnych stwarza możliwość intensywnej pracy nad swoimi problemami, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej, gwarantując tym samym lepsze i niejednokrotnie szybsze efekty. Profesjonalna terapia, połączona z Twoim zaangażowaniem, stwarza ogromną szansę na to, by wyjść wreszcie z zaklętego koła cierpienia i zacząć żyć inaczej. Pamiętaj, że nie Ty jedna/jeden doświadczasz problemów, które opisaliśmy wyżej. Wielu podjęło już decyzję, by wreszcie zacząć pomagać SOBIE. Równie wielu podjęło terapię i realnie zmieniło swoje życie. Alkoholizm w rodzinie tworzy problemy - problemy te jednak można skutecznie rozwiązywać.

źródło: http://www.versusmed.pl/alkoholizm-dda

 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego