lekkomyslnosc


banner alkohol
Podsumowanie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw PDF Drukuj Email

Wzorem ubiegłych lat także w tym roku, w dniach 20-25 lutego 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, a także Komenda Główna Straży Granicznej.
W ramach Tygodnia w Ośrodkach Pomocy na rzecz Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem udzielonych zostało 2761 porad prawnych i psychologicznych w całej Polsce.

W województwie zachodniopomorskim dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia "SOS dla Rodziny" w Szczecinie (ul. Energetyków 10). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 120 porad psychologicznych i prawnych. Zakres porad prawnych obejmował m.in. przemoc w rodzinie oraz przestępstwa przeciwko mieniu.

Można zauważyć, iż kolejne obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw były okazją dla pokrzywdzonych do uzyskania w krótkim czasie kompleksowej pomocy. Dobrym rozwiązaniem okazało się włączenie w obchody przedstawicieli różnych zawodów, z którymi mają do czynienia pokrzywdzeni, w związku z popełnieniem na ich szkodę przestępstwa. Zgłaszane przez ofiary przestępstw problemy i pytania pozwolą na takie ukierunkowanie działań podejmowanych na ich rzecz przez Ministerstwo Sprawiedliwości, by pomoc była bardziej dostępna, kompletna i skuteczna.

 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego