lekkomyslnosc


banner alkohol
Profilaktyka oczami młodzieży PDF Drukuj Email

Zaangażowanie młodzieży z województwa zachodniopomorskiego w program „Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy"

Współpraca Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie przy realizacji projektu pod nazwą „Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy” trwa od kilku lat i z każdym rokiem angażuje coraz to większą grupę młodych ludzi.

 

W ramach powyższej współpracy realizowany był konkurs „Profilaktyka oczami młodzieży”, w którym to młodzi ludzie przekazywali za pomocą fotografii oraz filmu sposób myślenia o bezpieczeństwie i tematach związanych z uzależnieniami i przemocą. Uczestnicy konkursu za każdym razem w sposób ciekawy i zarazem dojrzały przedstawiali te, jakże trudne, a zarazem wszechobecne tematy.

W 2009 roku do konkursu zgłoszono ponad siedemdziesiąt prac konkursowych autorstwa uczniów szkól oraz młodzieży akademickiej  z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W 2010 roku młodzież z placówek oświatowych naszego województwa przesłała pięćdziesiąt prac filmowych oraz siedemdziesiąt różnych fotografii. Prace konkursowe poruszały różnorodną tematykę. Część filmów opowiadała o skutkach uzależnień różnego rodzaju, zarówno od środków odurzających jak i od Internetu. Kilka filmów poruszało kwestię niechcianej ciąży i oddania dzieci do nielegalnej adopcji. Częstym tematem filmów był problem alkoholizmu oraz konsekwencji, jakie niesie we współczesnym społeczeństwie. W kategorii fotografii przesłano, jak co roku, wiele fantastycznych zdjęć. Tematyka tych prac także była bardzo różnorodna.

W 2011 roku konkurs nadal składał się z dwóch kategorii – filmowej i fotograficznej, jednak do udziału zaproszeni zostali również nauczyciele i wychowawcy, dodano również nowe inicjatywy. Podczas rekrutacji wpłynęło 105 zgłoszeń z całego województwa,  w obu kategoriach konkursowych. Wraz ze zgłoszeniami uczniów swoje zgłoszenia przesłali nauczyciele – opiekunowie, którzy podjęli  się dodatkowego wyzwania, jakim było przygotowanie scenariusza lekcji wychowawczych poświęconych bezpieczeństwu w oparciu o prace konkursowe uczestników. Po zakończeniu rekrutacji zostały przygotowane warsztaty filmowe dla osób zgłoszonych do konkursu. W warsztatach wzięło udział 36 osób. Uczniowie mogli się spotkać z zawodowymi operatorami , dziennikarzami, a także osobami odpowiedzialnymi za produkcję filmową i wysłuchać wielu wartościowych podpowiedzi w zakresie przygotowania własnego materiału filmowego. Podobne spotkania zorganizowano z grupami zgłoszonymi do kategorii fotografii, a spotkania prowadzone były w redakcji Głosu Szczecińskiego przez zawodowych fotoreporterów. W spotkaniach tych wzięło udział ponad 50 osób. W edycji 2011 młodzież przesłała 50 prac filmowych oraz 70 fotografii. Nadesłane filmy i fotografie przedstawiały różnorodną tematykę dotyczącą uzależnień, samobójstw, przemocy, agresji.   

 We wszystkich edycjach konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży” młodzi ludzie wykazywali się wielką wyobraźnią, ciekawymi oraz dojrzałymi pomysłami. Tworzone prace niewątpliwie trafiają w wyobraźnię, nie tylko młodego człowieka, ale również rodziców, opiekunów, nauczycieli. 

 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego