lekkomyslnosc


banner alkohol
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, 25.02-02.03.2013 r. PDF Drukuj Email

W dniach 25 lutego – 2 marca 2013 r. po raz kolejny odbył się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jednym z podmiotów aktywnie obchodzących Tydzień był Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie i oddziały Ośrodka w województwie zachodniopomorskim, gdzie w ostatni tydzień lutego 2013r. codziennie bezpłatnych porad udzielali prokurator, aplikant adwokacki, policjant, kurator, komornik, radca prawny, straż graniczna, psycholog, terapeuta. Dyżury odbywały się od poniedziałku 25 lutego do piątku 01 marca w godz. 10:00 – 18:00, a w sobotę 02 marca w godz. 10:00-13:00.

 Statystki za okres 25.02-02.03.2013 r.

OPOPP Szczecin

Specjalista

Liczba konsultacji

Adwokat/ Aplikant adwokacki

21

Komornik Sądowy

3

Radca Prawny

6

Psycholog

9

Policjant

1

Prokurator

12

Psychoterapeuta

1

suma

53

Dodatkowe działania: 25 lutego 2013 roku w ramach inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie miała miejsce konferencja zorganizowana Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie i Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”.

Motywem przewodnim spotkania było przedstawienie specyfiki przestępstw najczęściej popełnianych na szkodę osób starszych oraz prezentacja programów zmierzających do zapobiegania tego rodzaju przestępczości.

Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w Województwie Zachodniopomorskim wśród, których byli między innymi:

 • Badura Agata - Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie
 • Bednarek Andrzej – Sekretarz Gminy Police
 • Błaszczyk Katarzyna - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie – oddział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
 • Brążkowska Olga - Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie
 • Ciechowicz Jacek – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w Szczecinie
 • Czyżewska Krystyna     - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Szczecinie
 • Dudkowiak – Małkowska Jolanta - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 • Dunajewski Witold - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Koszalinie
 • Faliński Krzysztof - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Felsztyński Stanisław - Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie
 • Flis-Niśkiewicz Gabriela - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście
 • Gawłowska-Rynkiewicz Anna - Rzecznik Prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie
 • Gulbinowicz Edyta – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie
 • Karlińska Beata – Dyrektor PCPR w Policach
 • Kaczmarek Longina - Miejski Rzecznik Konsumentów Urząd Miasta Szczecin
 • Kaszucka - Klimczyk Barbara - Prokurator Rejonowy Szczecin – Śródmieście w Szczecinie
 • Kołodziejska-Nowicka Marianna - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – oddział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
 • kom. Sikora Anna - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 • Kułakowska – Gorczyńska Jadwiga – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 • Lutomska Krejczy Sabina - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
 • Mędrek Jerzy   - Przewodniczący Polskiego Związeku Emerytów Rencistów i Inwalidów
 • mjr SG Jarocha Dorota - st. Specjalista Zesołu ds. Przestępstw i Wykroczeń Grupy Operacyjno-Śledczej
 • Straż Graniczna
 • mjr SG Włodarczyk Zbigniew - Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie
 • Modrzejewska Małgorzata - Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Mediatorów
 • Motak Władysława - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie
 • Oryszewska Katarzyna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Koszalin oddział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
 • Ostrowska Małgorzata - Wydział Współpracy Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Parszewska Katarzyna - wizytator Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Piechowiak Tomasz - Prezes Stowarzyszenia "SOS dla Rodziny" w Szczecinie Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
 • Popiół Arkadiusz - Naczelnik Wydziału Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 • Przybylska-Charif Kinga - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
 • Ryszkiewicz Krystyna – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
 • Rzuchowska Barbara   - Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie
 • Skoczeń Józef - Prokurator Apelacyjny w Szczecinie
 • Dr Stempliński Szczepan – Doradca Przezydenta Miasta Szczecin ds. Bezpieczeństwa
 • Śliwińska Jolanta - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 • Szatanik Elżbieta -Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 • Szmajdziński Leszek     - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta w Szczecinie
 • Tomczak-Królik Danuta - członek zarząduStowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Turska Grażyna - Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie
 • Woźniak Jan - Przewodniczący Izby Komorniczej w Szczecinie
 • Zwarzany Katarzyna – Główny Sprcjalista ds. Komisji Społecznej NBP Odział Okręgowy w Szczecinie
 • Zielony Mirosława - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Oddział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
 • Zierkiewicz Marta - Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie
 • Żelazowski Maciej - Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Oddział w Białogardzie

Specjalista

Liczba konsultacji

Adwokat/ Aplikant adwokacki

 

Radca prawny

 

Pracownik socjalny

 

suma

 

Oddział w Łobzie

Specjalista

Liczba konsultacji

Adwokat/ Aplikant adwokacki

6

Komornik Sądowy

4

Prokurator

Prelekcje dla uczestników CIS

Psycholog

2

Suma

12

Oddział w Przecławiu

Specjalista

Liczba konsultacji

Adwokat/ Aplikant adwokacki

1

Prokurator

1 +1 w ramach wykładu

suma

3

Oddział w Dołujach

Specjalista

Liczba konsultacji

Kurator

1

Prokurator

1

Komornik

1

Radca prawny

3

suma

6

Oddział w Wałczu

Specjalista

Liczba konsultacji

Adwokat/ Aplikant adwokacki

11

Komornik Sądowy

5

Radca Prawny

6

Prokurator

9

Prokurator wykład

21

suma

52

Oddział w Koszalinie

Specjalista

Liczba konsultacji

Adwokat/ Aplikant adwokacki

1

Komornik Sądowy

3

Radca Prawny

0

Pracownik socjalny

1

Kurator dla dorosłych

0

Kurator rodzinny

1

Policjant

0

Prokurator

4

suma

10

Oddział w Świnoujściu

Specjalista

Liczba konsultacji

Prokurator

2

suma

2

Oddział w Gryfinie

Specjalista

Liczba konsultacji

Adwokat/ Aplikant adwokacki

                            1

Pracownik socjalny

                             1

Kurator rodzinny

                             1

Policjant

                             2

Psycholog

                             1

suma

                             6

 

 

 

 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego